Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

ŽENSKÁ JMÉNA

Po kom se jmenujeme?

Významy ženských jmen:

A

Agáta     znamená "dobrá".

B

Beáta    toto jméno má latinský původ a znamen "blažená" či "šťastná". Jeho obdobou je naše Blažena.

Brigita, Brita     slaví svátek 1. února (Hynek) a 8. října (Věra).

D

Daniela     toto jméno k nám proniklo ze západní Evropy vlastně až ve 20.st. Nejprve se ujalo v Praze. Dnes patří mezi jména velmi oblíbená, volená spíše ve městech než na venkově a obvykle v rodinách s vyšším vzděláním. Je to jméno hebrejského původu, výchozí mužský Daniel znamená "bůh je můj soudce". Daniela je jméno národně rozšířené, její nejznámější cizí podobou je francouzská Danielle, užívaná vedle tvaru Daniella také v angličtině a holandštině. Svátek slaví 9. září.

E

Eliška     toto jméno je českou variantou hebrejského jména Alžběta, které v překladu znamená "můj Bůh je přísaha". Po staletí to bylo oblíbené jméno pro české královny.

H

Hedvika     je germánského původu a znělo Haduwig, což znamená "vítězící v boji". Patronkou tohoto jména je Hedvika Slezská, která se narodila na zámku Andechs.

J

Jana     toto jméno je doloženo už ve staré češtině, ovšem k jejímu výraznému rozšíření došlo až v 18.st. Vrcholu své popularity dosáhla v českých zemích ve 20.st. Krátká a libozvučná Jana se mnohdy předává z generace na generaci. Je hebrejského původu a její výchozí základ má náboženský význam "Bůh je milostivý", popř. "Bohem daný, milostivý dar boží". Náš kalendář uvádí Janu 24. května.

Jiřina     toto jméno je řeckého původu a jedná se o protipól Jiřího. Základem je slovo georgós, to je "zemědělec".

Jolana     jméno lze vysvětlit jako "radostná" nebo "radující se"

Justýna     znamená "spravedlivá".

K

Kamila     je jméno přejaté z latiny. Obecná latinské camilla znamená "urozená mladá obětní služebnice, chrámová služka". Byla to funkce čestná. Sám základ jména je prý orientálního, snad etruského původu. S Kamilou se v českých zemích setkáváme poměrně pozdě, pronikla k nám ze západu koncem 19.st.  a začátkem 20.st. Jisté je, že v 2. pol. 20.st. již Kamila u nás patří ke jménům velmi populárním, a to spíše v městských oblastech než na venkově. Je rozšířena a oblíbena také ve všech evropských jazycích. Kamila slaví svátek 31. května.

L

Ljuba     je osamostatnělou podobou ruského Ljubov.

Ludmila     toto jméno znamená "lidu milá"

M

Marina     Někteří tvrdí, že je domáckým tvarem jména Marie. Podle druhých je toto jméno odvozeno od egyptského merit amm - "milovaná bohem".

Michaela     S tímto jménem se setkáváme především mezi mladší generací. Michaela se totiž začala u nás šířit až vlastně v 60. letech 20.st., a to v návaznosti na oživování mužského jména Michal. Výchozí hebrejský základ Michaél má náboženský význam "kdo je jako Bůh, podobný Bohu?" Jméno Michaela, působící na mnohé libozvučně a vznešeně, se stalo záhy velmi oblíbené. Varianta Michala zdaleko její popularity nedosahuje. Michaela je také oblíbena ve většině evropských jazyků. Svátek slaví 19. října.

Miloslava     toto jméno je slovanské.

Miriam     význam tohoto jména je "milovaná Bohem". Je výchozí podobou pro Marii a má prastarý původ, snad hebrejsko-egyptský. Jmenovala se tak již Mojžíšova sestra.

N

Naděžda     toto ruské jméno staroslověnského původu vzniklo jako doslovný překlad řeckého Elpis, což znamená "naděje"

Nina     toto jméno je dnes známé jako ruské, ale kořeny ma prastaré. Ninos totiž bylo jméno zakladatele asyrského státu a také jeho hlavního města, které se později nazývalo Ninive.

O

Olívie    má základ v latinském slově oliva. Nositelka tohoto jména je pak vykládána jako "pěstitel oliv". Svátek slaví 2. října.

R

Renáta     je latinského původu a znamená "znovuzrozená".

S

Sabina     Sabina, patronka Říma, žen v domácnosti a dětí. Nositelkou tohoto jména byla původně římská mučednice.

Sára     znamená "vznešená".

Silvie     znamená "lesní žínka".

Š

Štěpánka     kromě ní slaví svátek také Štěpána, Štefánie a Štefanie. Jde o ženskou podobu jména Štěpán, což znamená "věncem korunovaný" čili "vítěz".

 T

Tereza     je původem domácká podoba Terezie, která se již od počátku 70. let 20.st. užívá jako samostatné, a to velmi populární jméno. Svou oblibou předčila Tereza i výchozí Terezii, která se u nás rozšířila v 18. - 19. st., nepochybně podle vzoru panovnice Marie Terezie. Terezie i Tereza jsou jména řeckého původu, ovšem nejasného významu. Nejčastěji se spojují s názvy dvou jihoevropských ostrovů, z nichž jeden je Thera a druhý Therasia - jména lze tedy vyložit jako "pocházející z Thery či Therasie". Terezu kalendář uvádí 15. října.

V

Věra     toto jméno je slovanského původu a je možné, že se jedná o zkratku jména Věroslava. Věra znamená "víra" a patří mezi nejoblíbenější jména na světě. 

 

Zdroj: Lidové noviny (Remeš, Václav); Knappová M.

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007