Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

PŘÍJMENÍ

Příjmení začínající písmenem T

TALŮŽEK

Příjmení zřejmě vzniklo z obecného expresívního pojmenování Itala. Tal-ián, Tal-oš - zdrobněle a hláskovou obměnou, případně špatným zápisem do matriky pak příjmení - Talo(ů)š-ek.
Předek byl zřejmě Ital.


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

TEJČEK ?

zřejmě příjmení z oblasti Čech, protože v této oblasti došlo ke změně y v ej.
Ve staročeském slovníku je význam tohoto slova uvedený s otazníkem, tedy nejistý - zřejmě od týkati - nějaký řemeslník, možná zabývající se vtýkáním něčeho někam (?)


Vtýkati, vetknouti - ve významu dotýkat se, navlékat, dávat co (rukou) v (co) (dnes do čeho).

Týkati – 1) sahati, hmatati; 2) dotýkati se, dávati, navlékati; 3) zpytovati.

 Vetknúti (vetknouti) = (vtekl, vetkla) vbodnout, vrazit, zarazit do čeho.


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

TOPOLSKÝ

Základem ke vzniku příjmení je české slovo topol, které pojmenovává vysoký strom. Takže podst. jméno topol + přípona -ský = Topolský.

Přípona - ský vyjadřuje vztah k celému druhu. Jaký? Topolský s vlastnostmi topolu - např. vysoký, štíhlý, rychle roste atd.


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

TYLE

1. Tyl, Tylle z německého Thiel, Thiele - z Titilo, z domácké podoby osobního jména Dirtrich: diot = lid, rich = vládce; samohláska zanikla a pak zjednodušena skupina souhlásek. 

2. Další možnost z lužickosrbského osobního jména Bartyl = Bartoloměj - z aramejského osobního jména = Tolmajův syn; oráč. 

3. Thiele - možno též zušlechtěno z Týle = tele.


Zdroj : Odpovědi.cz, kniha Naše příjmení

 


TÝMA

Příjmení Týma pochází z domácké podoby křestního (osobního) jména Timotěj, které je řeckého původu a znamená toho, kdo ctí Boha.
Varianty - Týma, Tůma, Tyml apod.


Zdroj : Odpovědi.cz

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007