Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

PŘÍJMENÍ

Příjmení začínající písmenem Š

ŠAUER

Příjmení pochází z německého Schauer, to ze střhn. obecného jména schouwer = kontrolor jakosti masa, váhy bochníků chleba, plátna.

Nebo dotyčný pocházel z obce Schauen u Magdeburku.


Zdroj : Odpovědi.cz, kniha Naše příjmení
ŠIMKOVSKÝ

Šimkovský - přivl. k rodině; kdysi hospodář na statku Šimkově.

Jinak stejný základ Šim - jako příjmení Šíma, Šimák, Šimčík atd. Možnosti: původ z osobního jména Šimon, to z hebrejštiny Šimhón = naslouchající.

Další možnosti výkladu - nářeční obecný původ - šimek = vrabec.


Zdroj : Odpovědi.cz, kniha Naše příjmeníŠLIK

Příjmení Šlik nosívali šlechtici, např. Šlik, Jáchym Ondřej, gróf z Pasouna a Holejče, český šlechtic, účastník stavovského povstání, popraven 1621.
Význam slova šlik - 1. v geologii zemní sediment na dolních tocích řek a na pobřežích moří, kde se mísí slaná a sladká voda.
2. v keramice usazenina ve žlabech vzniklá při plavení při plavení kaolínu. (Od tohoto významu vzniklo i povolání pro keramika, hrnčíře, který si při vytáčení výrobků (v keramickém slangu) máčel ruce v nádobě s řídkým jílem.


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

 

ŠMÍRA

Šmíra byl člen starší kočovné divadelní společnosti nižší úrovně (mizerné kvality).


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

 

ŠVAJCR

Příjmení svědčí o tom, že váš předek pocházel ze Švýcarska. Přišel na Slovensko a odtud k nám.

Švýcarsko - Švajcar-sko.

Zdroj : kniha Naše příjmení

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007