Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

PŘÍJMENÍ

Příjmení začínající písmenem R

RAPČAN ?

Příjmení - Rap-č-an. Příponou -an (-čan) se odvozují tzv. obyvatelská jména, tzn., že dotyčný pochází z určitého místa.

Na Slovensku je obec Rab-ča, takže je možné, že různými nepřesnými zápisy v kronice, případně podle výslovnosti vzniklo - p, tedy Rap+č+an, pocházející z obce Rabča.

 


REMIÁŠ ?

Existuje několik možností:

1. původem francouzské - voják v Napoleonově armádě pocházel z města Remeše). Podobně příjmení Remigi, Remigiáš. Remiáš vznikl jazykovou úpravou, chybným zápisem v matrice, zkomolením apod.

2. Odvozené od staročeského slova rem-tati - dnes hlodati, hrýzti. Např. příjmení Remek, Remeš, i Remiáš.

3. Od biblického židovského jména Jeremiáš.

Zdroj : Odpovědi.cz

 


ROŠTEK

Toto příjmení zřejmě souvisí s rytířským původem. Někteří rytíři totiž měli ve svém znaku rošt jako symbol sv. Vavřince, který byl na roštu upečen, protože neposlechl pokyn biskupa.

(Svatý Vavřinec (asi 3. st., Řím) byl dle legendy umučen na železném roštu nad horkým uhlím). Také v r. 1362 je ve staroměstské soudní knize obce Tuchoraz uváděn rytíř Roštek z Tuchoraze.


Ve staročeském slovníku je slovo rošt, roštec uvedeno jako mříž na ohništi sloužící k pečení. Pochází z německého slova Rost ve stejném významu. Příponou -ek se tvořila slova ve významu výsledku děje nebo jména zdrobnělá. 


Zdroj : staročeský slovník a Odpovědi.cz

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007