Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

PŘÍJMENÍ

Příjmení začínající písmenem P

PADEVĚT

Pade - od slovesa pásti (později padnouti), já padu,on pade- jeden z mnoha významů být svržen

vět- od slovesa vieti, váti,já věju,ty věješ, vál, je ván

Domnívám se, že význam příjmení je tento:
doslova - být svržen (padnout) váním (větru)-jazykovými úpravami nejen v souvislosti s vývojem jazyka či zápisem do matriky došlo k úpravě tvarů.

-----

Příjmení Padevět, dle Kotíka, je jiná forma jména Pudivítr. Ve slově pud, puditi bývala nosovka

Zdroj: Odpovědi.cz, Etymologický a staročeský slovník, www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/2010/vyzna m-prijmeni-krejcar-ondrak

 

 


PANÝREK

1. Panýrek - panýr + přípona -ek. Původ je trochu složitější. Paneer (panýr). Původ indický. Jde o pojmenování sýra (podobá se tofu).

2. Nebo v Uzbekistanu je město Panir - třeba za nějaké války se k nám dostal voják z této oblasti a zanechal potomka. Nevím.
Totiž moje sousedka měla dítě s gruzínským vojákem, který u nás také bojoval.

Jazyková obměna dala panýr. Druhá varianta se jeví jako pravděpodobnější.


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

PAUK

Paučina, též pavučina, ojed. púčina k slovu paúk. Slovo svědčí o slovanském původu. Podlehlo různým hláskovým obměnám. Slovo pauk se užívá stále v moravských nářečích.

Podobně v chorvatštině se pavouk nazývá pauk.

Příjmení souvisí nějakým způsobem s pavoukem. Můžete zapojit svou fantazii - proč - podoba, bál se někdo pavouků atd. Přechýlením Pauk + ová - ženská varianta.


Zdroj : podle  staročeského slovníku a Odpovědi.cz

 

 

 

PECH

Pech - zřejmě od osobního jména řeckého původu Petr. Pech + ová - přechýlená ženská varianta.

Pro zajímavost: Od slova Petr jsou podle staročeského slovníku odvozená další příjmení i názvy:
Pec, Pecák, Pecek n. Peček, Pecík n. Pečík, Pecold/Pecolt(ík), Pecoltík, Pecolt, Pech(ová), Pechová, Pech, Pécha, Pechák, Pechal(a), Pechala, Pechal, Pechan, Pecháň, Pechanec, Pechánek, Pechař, Pechat(a), Pechata, Pechat, Pechek, Pech(o)ta, Pechota, Pechta, Pechovec, Pechún(a), Pechúna, Pechún, Pechura, Pechút, Pek(a), Peka, Pek, Peksa – Peksová, Peš, Péša, Pešák, Pešal, Pešánek, Pešant, Pešat(a), Pešata, Pešat, Pešček, Péšě, Pešek, Peš(e)l, Pešel, Pešl, Pešil, Pešicě, Pešieř, Pešík(ová), Pešíková, Pešík, Pešín, Peširad, Peška(n), Peškan, Peška, Pešlík, Pešlin, Pešráček, Pešta, Petek n. Petka, Petérek, Pet(e)rka, Peterlík, Petráč(ek), Petráček, Petráč, Petrák, Petran, Petráň, Petránek, Petráš(ová), Petrášová, Petráš, Petrášek, Petrč, Petrle, Petrlík, Petrlín, Petrovec, Petruchna, Petruš, Petřata, Petřě, Petřec, Petřek, Petříček, Petřík(ová), Petříková, Petřík, Petřiš(ík), Petřišík, Petřiš, Petýrka; též f. Petrumila/Petromila a jm. míst. Peč, Petkov, Petrkov, Petrov, Petrovec, Petrovici, Petrovičci, Petróvky, Petrulka, Petrušov, Petřejov, Petříkovi, Petříkovici, Petřkovici, Petřvald


Zdroj : staročeský slovník a Odpovědi.cz

 


 

PRÁŠIL

Příjmení Prášil souvisí se slovesem prášit ve významu lhát, chlubit se. Jde o slovo staročeské odvozené od podst. jména prach (prášit se - např. vytřepávat prach z nohou, později se i význam posunul - prášit se od pusy, když někdo lže).


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

PRAŠIVEC

Prašivec - větrný vír, související s čarodějnictvím a pověrami.


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

PRAŠIVKA

Prašivka - nářeční slovo - houba, která práší, tedy jinak pýchavka. Další význam - svrab.

Staročeský slovník uvádí význam slova prašivý - jako stižený prašivinou, tedy ošklivý, hrozný, strupatý atd.


Zdroj : staročeský slovník a Odpovědi.cz

 


PULDA ?

Příjmení může pocházet:

1. ze slovesa pulit = poulit, vyvalovat oči, nebo

2. z osobního jména Leopold = základem jsou staroněmecká jména Liutpald a Liutbald, první složkou jména je Liut - srovnání dnešním německým Leute "lidé", druhou částí je bald - dříve s významem "rychlý, smělý, nebojácný".

Můžete si vybrat, dnes se už nedá zjistit.

Zdroj : Odpovedi.cz - Naše příjmení

 


PUSTKA

pusta = pusté místo, samota, pustina.

Pustka je zdrobnělé slovo. Takže příjmení Pustka zřejmě vzniklo od toho, že dotyčný bydlel v nějaké menší pustině, samotě atd.

Jinak slova pusta je překladem z latinského slova solitudo.


Zdroj : Odpovědi.cz

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007