Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

PŘÍJMENÍ

Příjmení začínající písmenem L

LAVERS

La Ver(na) - Laverna: žen. m. starofrancúzskeho pôvodu, s významom baza, bieza. (člen la)
La Vernon - jazykovou úpravou Laver-s: muž. m., ktoré bolo pôvodne priezviskom francúzskej aristokratickej rodiny a význam sa vysvetľuje, ako miesto bazového (biezového) lesíka, bazový lesík.

Zjavuje sa len v XIX. st., kedy Francúzi oprašujú priezviská starých (vyvraždených) rodín a začínajú ich používať, ako osobné mená.
Z Francie se dostalo k nám.Zdroj: slovenský etymologického slovník a Odpovědi.cz

 

 

 

LIGOCKÝ

Domnívám se, že příjmení nemá se slovenským slovesem ligotať nic společného, ale je polského původu (před tím z němčiny).

Totiž přídavná jména (příjmení má tvar příd. jména) utvořená příponou - ský a -cký se odvozují od podstatných jmen. Proto se domnívám, že nositel tohoto příjmení pocházel z polské obce Ligota. Hlásková obměna - t se změnilo v c.

Ligota (německý Ellgoth nebo Ellguth) - vesnice v Polsku se nachází v provincii Slezsku, v Bielsko County, v obci Czechowice-Dziedzice.

Odpovídá to i tomu, že se přistěhovali držitelé toho příjmení z oblasti od polských hranic.
V Polsku je víc obcí s podobným názvem - např. Ligocka (zdrobnělé pojmenování).

Když si německý název přeložíte, zjistíte význam jména.

 

Zdroj: Odpovědi.cz

 

 

 

LOJDA

O tomto slově jsou zmínky ve slovenštině. Ve svém díle je uvádí i básník J. Kollár. Podle nejpřijatelnější etymologie souvisí slova „lajda“, „lojda“, „lajdák“, „lajdat se“ s německým slovem „land“ - země, půda; venkov.

Dnes toto slovo značí v západoslovenském nářečí nepořádnou ženu.

Vyjdu-li z významu lajdat se, pak v češtině sloveso lajdat má nejspíše původ ve slovech landat (= toulat se), landák od německého výrazu Landstreicher (= tulák). Takže i zde je vidět základ land a výsledek je podobný.


Zdroj : zlatyfond.sme.sk/dielo/1077/Kollar_Narodnie-spievanky-1-Piesne-a-zlomky-z-mytologickeho-ohladu-pamatne/12#ftn.id2581403, Podle ÚJČ AV ČR - Dotaz týdne 2009 a  Odpovědi.cz

 


LUBOWIECKI

Jde o příjmení, které je hodně časté v Polsku. Na polský původ ukazuje w, ie a slabika ki.
Ve staročeštině byla stejná slova se stejnými hláskami - lubo i wieziek, ale došlo k hláskovým změnám na rozdíl od polštiny.

Zdroj : Odpovědi.cz

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007