Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

PŘÍJMENÍ

Příjmení začínající písmenem K

KALDA

Příjmení Kála za Gála pochází z osobního jména Havel - to z osobního jména Gallus - obyvatel Galie. Též z osobního jména Calixtus.

Rozlišením různých jedinců pak vznikly varianty příjmení např. Kalán, Kalaš, Kalba, tedy i Vaše příjmení Kalda.

Zdroj : Odpovědi.cz, kniha Naše příjmení.

 


KOCIÁN

Příjmení pochází buď:
a) ze slova kocan (chlupatý plášť odvozený od byliny) nebo
b) ze slova kocián = člen rodu Cassiů. (italský původ) nebo
c) od rostliny kocan (jíva) - bydlel v její blízkosti
d) kocián, kociánek dvoudový kočičí drápky, pazourkyj - sběratel bylin


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

KOHOUT

Příjmení je 100. nejčastější příjmení, které vzniklo z obecného jména kohout, které pojmenovává drůbež.
To znamená, že váš předek měl podobné vlastnosti jako kohout. Které to přesně byly, už dnes nikdo nezjistí - mohl být agresívní, čepýřil se, nesnesl soka, nosil pestré oblečení, oblkopoval se "houfem" ctitelek atd.

Přenesený význam kohout vznikl až mnohem později.

Zdroj : Odpovědi.cz, Naše příjmení

 


KOUDELKA

S pojmy koudel, koudelka souvisí příjmení Koudelka. Význam slov:

Koudel - nekvalitní krátká vlákna lnu a konopí odpadávající během česání na vochli. Jen ve Slezsku se tohoto názvu užívá pro nejlepší vyčesaná lněná vlákna. Podřadná koudelná vlákna se zpracovávala na přeslici a kolovratu v nejsilnější a nejméně rovnou přízí nejhorší kvality. Někdy se k tomuto předení používalo zvláštního hřebínku, gracky, která se nasazovala na dolní polovinu přeslice. Hrst koudele se snáze spřádala na gracce než jen z přástku přivázaného k řeslici, neboť vytahováním vlákem položených na gracce se koudel znovu pročesávala a urovnávala. Z posledního druhu příze, koudelky, se tkávala hrubší plátna, určená na různé plachty potřebné v hospodářství (na přenášení trávy, sena, klestí), k výrobě postraňků a na pytle (na brambory, hrách, někdy i na mouku). Z koudele se také vyráběly provazy (podomácku i u provazníků). Nezpracovaná koudel a pazdeří se užívaly na podzim k vystýlání krechtů na brambory a ve 20. století ji používají instalatéři k těsnění závitů.


Zdroj: www.ptejteseknihovny.cz/uloziste/aba001/koudelnik-koudelnictvi a Odpovědi.cz

 

 

 

KRAJHANZL

Předpona Kraj - znamená příslušníka Krajiny (dříve též nazývané jako Kraňsko), historického území na Balkánském poloostrově, které se po II. světové válce stalo součástí Jugoslávie, dnes je to samostatná Slovinská republika. A jestliže k nám někdo z tohoto území přišel, není divu, že mu říkali i po názvu země Kraj + další různé přípony.
Hanzl je německý tvar odvozený od novozákonního křestního jména Hans, (obměnou z, zdrobnělina Hanzl, Hanzlík) tedy Jan.

 

Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

KUBÍK

Příjmení Kubík(ová) a další podobná příjmení jsou varianty příjmení Kub, tj. zkráceného osobního jmén Jakub, které pochází z hebrejského jména Jahaqóbh = druhorozený. Přijmení zaznamenáno již v 70. letech 14. století.

Jde o zdrobnělé slovo, takže druhorozený byl zřejmě menšího vzrůstu.

Zdroj : Odpovědi.cz, kniha Naše příjmení

 

 

KUCSMAR ?

Příjmení se skládá ze dvou částí - Kucs - obměna kuč, případně kuš, nebo měkké s - kus.

Mar? - může být odvozené osobního jména Martin nebo Marek - obě jména mají stejný původ a význam - bojovník zasvěcený bohu Martovi.

Původ první části je složitější.

Možnosti: kus - nářeční pojmenování pro kosa.

kuš - střelná zbraň. Kuč - nářečně - kštice.


Může jít i o příjmení jiného původu, podobný výraz je v maďarštině. Kocsmaros - zápisem v matrice, úpravami mohlo dojít k přepisu.

Nebo Ko(u)cs - kočár Martina. Rovněž z maďarštiny.


Zdroj : Odpovědi.cz, staročeský slovník

 


KYSELA

Kysela - někdy za pojmenování kyselo = zelná polévka; též podkrkonošská polévka.

Předek mohl pocházet z oblasti Podkrkonoší, měl rád zelnou polévku či ji rád vařil.

Poznámka:
Podle vztahu ke kyselým pokrmům (např. vínu, jablku, sušenému ovoci, mléku, případně člověku, který se hněval, existují různé varianty příjmení - Kyselka, Kyselý, Kyselník, Kyslík atd.

Zdroj : Odpovědi.cz, kniha Naše příjmení

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007