Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

PŘÍJMENÍ

Příjmení začínající písmenem H

HÁBA, HÁVA

Původ  a význam : příjmení vzniklo z tvaru Háva, a ten je odvozený od křesního jména Havel, které je latinského původu. Vykládá se jako „obyvatel Galie“.

Některé hláskové varianty jména způsobili písaři při jejich zapisování do matrik.Zdroj : podle Naší řeči 40/1957 a Odpovědi.cz

 

 

 

HALMAZŇA ?

zřejmě 2 možnosti:

1. Příjmení může mít původ ve středohornoněmeckém slovu HALM - tyč, trn. Případným rozlišením jednotlivců, expresívním vztah k původnímu nositeli, zkomolením zápisu v matrice vzniklo obecné příjmení Halmazňa.

2. Druhá možnost - podle slova halma (dnes hra na šachovnici), slovo pocházející z řečtiny - význam skok.

 

Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

 

HAVLÍN

Jde o příjmení, které je odvozené od křestního jména Havel. Z něho vzniklo příjmení (ten, kdo nosí jméno Havel). Jméno Havel znělo původně Galus (obyvatel Galie), Samotné jméno Galus = kohout.

Vaše příjmení Havlín je odvozené od základu Hav(e)l + přípona -ín. Touto příponou se v češtině tvořila jména ve významu místa, kde se něco nachází (včel-ín, krav-ín).

Takže pravděpodobně Vaše příjmení znamená, že v tom místě (domě) ("havlínu") žil Havel, tedy Hav(e)l-ín.


Zdroj : Odpovědi.cz

 


HNÁT

Existují 2 možnosti původu:
1) z podst. jména hnát - kloub, kost, úd; hnát - stsl. gnat (střněm. knote)
2) ze slovesa hnáti - pronásledovati, poháněti - ze stsl. gnati (střněm. laufe, treiben).

Zdroj: staročeský slovník, Odpovědi.cz

 


HROMAS

Příjmení Hromas, Hromek atd. získal ten, kdo často používal slovo "hrome", hromoval (nadával).

Zdroj : Odpovědi.cz, kniha Naše příjmení

 

 

HROMEK

Příjmení Hromas, Hromek atd. získal ten, kdo často používal slovo "hrome", hromoval (nadával).

Zdroj : Odpovědi.cz, kniha Naše příjmení

 

 


HROS ?  - slovenské příjmení

Příjmení může pocházet z německého gross (velký), případně od slova groš (grossu, gross). Přepisováním příjmení zpravidla docházelo ke komolení původních slov, stejně tak původní přejaté g se vývojem změnilo v h.


Zdroj : Odpovědi.cz

 

 

HRUŠA

Vaše příjmení pochází od staročeského slova (g)hrušě,které se hláskovou obměnou (a - ě a g - h) změnilo na(G)Hruša. Mohlo dojít i k přepisu v matrice.
Jinak ve staročeštině byl hrušový strom, hrušové ovoce, takže dotyčný buď bydlel u stromu hrušě (to spíš), nebo měl rád ovoce hrušě. Až později vzniklo pojmenování hruška.

Pozn. stejně v ruštině - gruša - hruš(k)a
.
Zdroj: Odpovědi.cz, Etymologie a Stč.slovník.

 HUŇKA

Příjmení Huňka vzniklo podle nářečního pojmenování věci. Huňka je sukno; přikrývka;, kabát z jednoho kusu sukna; zimník; halena.

Dotyčný něco z těchto věcí nosil hodně často, a proto získal toto příjmení.


Zdroj : Odpovědi.cz

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007