Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

MUŽSKÁ JMÉNA

Po kom se jmenujeme?

Význam mužských jmen:
A

Andrej     jde o slovanskou podobu řeckého jména Andreas a z francouzštiny přejatého André. Nositel tohoto jména je prý "statný, mužný a odvážný".

B

Bohumil     jedná se o jméno slovanského původu. Úplně stejný význam nese jméno Amadeo či Amadeus, a to - "miluje Boha". Bohumil slaví svátek 3. října.

D

Daniel     "bůh je můj soudce".

David     miláček; náčelník

E

Erik     toto jméno je skandinávského původu a existuje ještě jeho podoba Erich. Nejstarší tvar zněl Eyrekr a znamenal "všemocný, ctihodný a vážený vládce".

F

Felix     "šťastlivec"

František     4. října má svátek František z Assisi. Vlastním jménem Giovanni Bernardone. Otec mu ale říkal Francesco čili "Francouzku".

H

Hanuš     toto dnes česky znějící jméno má základ v německém jméně Hannes.

Havel     toto jméno je latinského původu. Znělo Galus, a znamenalo tedy "obyvatel Galie". Dnes se toto jméno používá více jako příjmení.

Hubert     toto jméno znamená "duchaplný člověk" a je germánského původu.

I

Igor     dnes patří mezi typicky ruská jména, má skandinávský původ a jeho počátky našli vědci ve staroislandském jméně Ingvaarr.

J

Jeroným     znamená "svaté jméno".

K

Karel     znamená "muž" či "chlap".

L

Lukáš     doslovný překlad tohoto jména je "ten, který přichází z Lukánie"  (kraj v Itálii) či "Lukánec".  

M

Marcel     Toto jméno pochází z latinského Marcellus, což je vlastně zdrobnělina jména Marcus. Je překládáno jako "malý bojovník".

Michal     jméno znamená "kdo (je) jako Bůh, podobný Bohu".

O

Oliver     toto jméno má základ v latinském slově oliva. Nositel tohoto jména je pak vykládán jako "pěstitel oliv".

 

R

Radek       je domáckou obdobou hněd několika jmen - Radomíra, Radomila, Radovana, Radoslava, ale také Ctirada. Může tedy jít o odvozeninu od "radit" nebo "mít rád"

 

S

Servác - jeden z  "ledových mužů". Základem je patrně latinské slovo servare, "uchovávat". Jméno tedy znamená "strážce".

Silvestr     Jméno má počátky v latinském slově silvestris, které znamená "lesní".

 

Š

Štefan     je obdobou jména Štěpán. Základem obou jmen je řecké Stephanos, což znamená "věnec"

T

Tadeáš    "chvála (Bohu)" či "odvážný".

Teodor     dříve též Theodor. Jméno pochází z řeckého Theodóros a znamená "Boží dar". Slovanskou podobou by mohla být jména Bohdan a Božidar.

V

Vendelín     toto jméno může znamenat "více slavný".

 

 Zdroj: Lidové noviny (Remeš, Václav)

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007