Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

PASCAL

Poslední půl rok se trápím s programovacím jazykem Pascal a tak mě napadlo, že bych se o některé příklady a řešení mohla podělit s vámi.  Pokud nenajdete, co hledáte, napište a já se vám pokusím pomoct ;)

Jsou přiřazovací příkazy platné?

Vypočtěte následující aritmetické výrazy

Program, který po svém spuštění načte z klávesnice tři celá čísla a vytiskne na monitor součet všech tří čísel i jejich součin

Program, který na vstupu načte libovolné příjmení bez koncovky OVÁ a tuto koncovku automaticky přidá na konec příjmení a vytiskne takhle upravené příjmení na obrazovku.

Napište program, který načte celá čísla určující velikost stran obdélníku a zobrazí obvod tohoto obdélníku.

Program, který načte celá čísla určující velikost stran obdélníku a na monitoru zobrazí obsah tohoto obdélníku.

Program, který načte celé číslo, vypočte jeho druhou mocninu a výsledek zobrazí na monitoru.

Určení pravdivostní hodnoty logických výrazů

Program, který načte dvě celá čísla a zobrazí jejich celočíselný podíl (DIV) a zbytek po celočíselném dělení (MOD). Program je ošetřen, aby nedocházelo k dělení nulou.

Program, který načte lidský věk a na základě toho určí, do jaké kategorie zadaný věk patří (viz kategorie níže). Program je ve dvou verzích -  bez ELSE a s ELSE.
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007