Danieliiita

fotogalerie, horoskopy, citáty ...

HISTORIE

Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu - Templáři

Templářský řád vznikl roku 1118 v Jeruzelémě na sklonku první křížové výpravy. Založili jej francouzští rytíři v čele s Hugem de Payns. Patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (vedle johanitů a řádu německých rytířů).

Z řádu, který původně chránil křesťanské poutníky do svatého města, se stala elitní vojensko-církevní organizace.

Její členové se koncem 13. st., po skončení křížových výprav do zámoří, usadili  na Kypru a poté ve Francii, kde díky promyšlenému systému půjčování peněz brzy zbohatli. Založili celý systém nestranného bankovnictví a byli světově uznávanými ekonomy.

Staré zkazky je označují za ochranitele legendárního svatého grálu - poháru, ze kterého Kristus pil při poslední večeři před svým ukřižováním.

Roku 1307 Filip IV.Sličný pozoruje jejich narůstající vliv a moc s nevolí a nařizuje jejich pronásledování. Členové jsou zatčeni a mučením přinuceni k falešným výpovědím, jejich majetek je konfiskován.

Nedávno vyšlo najevo (r. 2001), že při procesu vedeném v roce 1308 tehdejší papež Kliment V. zbavil templáře obvinění z kacířství. Pravdou zůstává, že papež později od templářů svou tvář odvrátil a v roce 1312, nejspíš i na nátlak francouzského krále, řád zrušil.

Poté, co byl řád roku 1312 postaven francouzským králem Filipem IV. Sličným a papežem Klementem V. mimo zákon, podařilo se některým templářům uprchnout do Skotska a uniknout tak mučení a pozdější smrti na hranici. Tento osud se nevyhnul ani poslednímu velmistrovi řádu Jacquesi de Molayovi, upálenému v roce 1314.

Jejich příběh inspiroval mnoho filmařů a spisovatelů, např. bestseller Dana Browna Šifra Mistra Leonarda nebo Poslední templář od Raymonda Khoury.

 

Zdroj:  Lidové noviny, roč. 20, č. 239, 13. října 2007, str. 12.; Lidové noviny, roč. 20, č. 251, 27. října 2007,

Žádné komentáře
 
Děkuji za návštěvu...doufám, že se Vám u mě líbilo a budete se rádi vracet.... Stránky byly založeny 2. března 2007